МС Груп 2013
Търговия с диворастящи гъби и горски плодове (малини, ягоди, боровинки) в град Пловдив