МС Груп 2013
Търговия с диворастящи гъби и горски плодове (малини, ягоди, боровинки) в град Пловдив

Фабрика

Производствената база се състои от 8 бр. Хладилни камери, 2 бр. Шокови камери и манипулационна от 280 кв. м.

Температурата в тях се поддържа на ниво от -20 до +5 градуса.

Складовите ни помещения са сертифицирани за производство и съхранение на сухи и замразени храни.

Поддържаме висок клас оборудване и машини.