МС Груп 2013
Търговия с диворастящи гъби и горски плодове (малини, ягоди, боровинки) в град Пловдив

Диворастящи гъби

  • Манатарка (Boletus edulis) - пресни, замраени, сушени;
  • Пачи крак (Cantharellus cibarius) - пресни, замраени, сушени;
  • Тръбенка (Craterellus cornucopioides) - пресни, замраени, сушени.